Lato zostań!!!/Summer, please stay!!!

Lato zostań!!!/Summer, please stay!!!


Moje zaległości w publikacji postów wynikają z błogiego letniego lenistwa, które ostatnio mnie ogarnęło. Nie mam więc nic na swoje usprawiedliwienie:)

My delays in posts are caused by summer laziness that overwhelmed me lately so I have nothing to justify myself:)

 

Siedzenie przy komputerze, gdy każdą ostatnią upalną chwilę można spędzić na jachcie, jakoś mnie nie pociąga:)

Sitting in front of a computer when each last warm moment can be spent on the yacht, somehow does not attract me:)

 

No ale nadchodzi taki dzień, że wypada odświeżyć pamięć bloggerów o sobie:)

But finally comes such a day that it is the right think to remind here about us:)
 


Jak już kiedyś pisałam, ostatnio Jacek zajmuje się wędkarstwem, czasem, jak widać, jest to sport ekstremalny:)

As I wrote some time ago, Jacek has been angling lately, sometimes, as you can see it is an extreme sport:)

 

Ja w tym czasie podziwiam pozostałości fortu Beniaminów.

In the meantime I admire remains of the fortress of Beniaminow.

 

Albo sportowców:-)
Or sportsmen:-) 


Albo pilnuję wędek...
Or watching the fishing rods...Kiedy inni sterują...
When the others are steering...


w nieznane
into the unknownNawet jeśli jest to tylko stara dobra Narew!
Even if it is just old good Narew river!


A pokładowa restauracja serwuje chińszczyznę – dziś wołowina. Ostatnio jesteśmy na etapie przerabiania chińszczyzny z niezawodnych książek Pana Homa. Polecam również Łatwą kuchnię tajska jego autorstwa.

And the deck – restaurant is offering Chinese cooking – today it is beef. Lately we have been testing recipes from the book of Mr. Hom – really reliable. I can recommend also Easy Thai Cooking of his authorship.


Tu na zbiorniku retencyjnym przy zaporze w Dębe.

Here on the storage reservoir close to the dam in Dębe.


Nie tylko ja, ale też kaczki też chcą się wygrzewać w słońcu jak najdłużej.

Not only I but also the ducks want to bask in the sun as long as possible.Robię się sentymentalna w sierpniu, ale naprawdę, chciałabym żeby lato trwało wiecznie!

I am being sentimental in August but I would really like that summer lasts forever!

 

A jak Wy spędzacie sierpniowe chwile?

And how you are spending August?
Odrobina kultury tym razem/A bit of culture this time:)

Odrobina kultury tym razem/A bit of culture this time:)Aby nie poprzestawać na wspomnieniach z Lesbos ograniczających się do tematyki plażowej, dziś postanowiłam zaprezentować zabytki związane z wykopaliskami archeologicznymi na tej wyspie.

In order not to limit my memories from Lesvos to the beach, today I would like to present some antiquities from archeological sites located on the island.


Obok miejscowości, z której zdjęcia prezentowałam w ostatnim poście, znajdują się największe na wyspie wykopaliska w Thermi.

Close to the town I presented in the last post, there is the biggest archeological site in Thermi.


Jeśli ktoś szuka klasycznych widoków z pocztówek Greckich, to jest rzędu białych kolumn, może poczuć się zawiedzionym.

If someone is looking for classic views from Greek postcards, like a row of white columns, may feel disappointed.


Thermi to stare grodzisko z czasów epoki brązu. Starożytne miasto wykopała brytyjska archeolog w 1933 roku, obecnie można rzucić okiem na mury domostw, piec do wypiekania ceramiki i dziwne kopczyki, chyba można powiedzieć, że grobowce? Amanda, liczę na podpowiedź!:)

Thermi is an old town dating back to the Bronze Age. The ancient town was excavated by a British archeologist in 1933. You can see there some walls of the houses, an oven to make pottery and strange mounds, probably graves. Amanda, please comment on that mounds!:)Dla tych, którzy nudzą się na wykopaliskach pozostaje ładny widok na morze, gdyż położone są one na klifie tuż nad wodą...

For those who are bored with archeological sites, there is a nice view over the sea, as the site is located straight on the cliff close to water...


...bądź podziwianie kwiatków;)
...or admiring flowers:)


Miłośnikom starożytności polecam wizytę w Muzeum Archeologicznym w stolicy.

I recommend to those who like ancient times visiting the Archeological Museum located in the capital.Mnie zaimponowały najbardziej pięknie zachowane mozaiki rzymskie.

I was most impressed by well preserved Roman mosaics.Niestety zdjęcia nie oddają ich całej urody, zwłaszcza, że w pomieszczeniach było dość ciemno.

Unfortunately the pictures don’t show their beauty, especially because it was dark in the museum.

Podobają mi się te morskie stwory.
I liked the sea creatures.


Wczesna sztuka grecka
Early Greek art


I sztuka rzymska
And Roman art


Oryginalnie dekorowana waza
Oryginally decorated vase


Muzeum otacza ogród z rzeźbami.
Museum is surrounded by a garden with sculptures.Życzę udanego tygodnia!
Have a nice week!

Dlaczego uwielbiam greckie wakacje?/Why I just love Greek vacations?

Dlaczego uwielbiam greckie wakacje?/Why I just love Greek vacations?


Ponieważ wróciło do nas lato, tymi kolorowymi zdjęciami z Lesvos zaklinam je, by zostało z nami jak najdłużej:)

Because the summer came back to us, I hereby cast a spell with those colorful pictures on our summer to stay with us as long as possible:)Jesteśmy w porcie w Thermi, uroczej mieścinie, niegdyś kurorcie znanym z gorących źródeł.

We are in a port of Thermi, a small charming town, which used to be a health resort due to its hot springs.Niestety sanatorium stoi od dawna zabite deskami, co potwierdza moją hipotezę, że ludziom przewróciło się w … głowie i jeśli wakacjom nie towarzyszą np. takie „atrakcje” jak nurkowanie z rekinami, żarcie all inclusive bądź co najmniej obóz przetrwania wśród Indian dorzecza Amazonii, zwykłe miejscowości wypoczynkowe już nie wystarczają. Smutne, bo znaczy to schyłek naszej cywilizacji, czemu zawsze towarzyszył w historii przerost formy nad treścią… Co o tym myślicie?

Unfortunately the heath resort seems to be closed for many years, which confirms my hypothesis that people have too excessive expectations and if the holidays are not connected with such ‘attractions’ as let’s say diving with sharks, all inclusive food or at least a survival camp with Indians in Amazonia, ordinary holiday resorts are not sufficient anymore. It is sad as for me it means an end of our civilization which was always accompanied in the history with overgrown forms … What do you think?Ale miałam napisać dlaczego lubię greckie wakacje, a nie oddawać się zrzędzeniu;-)
But I was supposed to write wy I like Greek vacations and not to grumble;-)Otóż na pierwszym miejscu jest ciepłe morze i wspaniałe zabytki starożytności. O zabytkach będzie jeszcze, w tym miejscu skupiam się na morzu, które było na Lesbos nawet wyjątkowo ciepłe jak na czerwiec w Grecji.

First I like warm sea and great ancient remains. I will write about the ancient treasures in another post, now I would like to concentrate on the sea which was on Lesvos even exceptionally warm as for Greece in June.Kocham też cykady, najpiękniejszy wakacyjny dźwięk na świecie.
I love also cycads, the most beautiful summer sound.I wreszcie uwielbiam to, że raz do roku nie muszę przestrzegać służbowego dress codu, choć akurat to ja sama go sobie stanowię:)

And finally I love that once a year I do not have to obey professional dress code, but to be honest I always decide what I wear;)Oby Wasz i mój weekend był równie pogodny!
Let your and mine weekend be sunny! 

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger