Archeologiczna niespodzianka/Archeological surprise

Archeologiczna niespodzianka/Archeological surpriseLesbos na pewno nie jest miejscem, w którym odnajdziemy typowe wykopaliska archeologiczne, tak charakterystyczne dla niektórych wysp fragmenty świątyń czy amfiteatry.

Lesbos is not a place, in which we can find typical archeological sites, so characteristic for some of the Greek islands like ruins of temples or big amphitheatres. Kiedyś pisałam o wykopaliskach w Thermi. Dziś o zupełnie czymś innym, dzięki czemu wyjazd na Lesbos nabiera sensu dla zagorzałych miłośników zabytków starożytności.

Once I wrote about archeological site in Thermi. Today I want to write about something different – thanks to which a trip to Lesbos also make sense to all who love ancient monuments. Chcę zwrócić Waszą uwagę na niesamowity i świetnie zachowany akwedukt we wsi Moria. Nie za wiele mamy wzmianek na jego temat w przewodnikach, dlatego, gdy tam jechaliśmy już pod koniec wyjazdu, oczekiwałam co najwyżej szczątków budowli. Tymczasem, to co zobaczyłam totalnie nas zaskoczyło.

I would like to draw your attention to an incredible and well preserved aqueduct in a village called Moria. It’s not well described in the guides, therefore when we travelled to Moria almost at the end of our trip to Lesbos, we expected some ruins of the buildings. But what we saw, was a big surprise for us!Nawet Jacek, który nie jest szczególnie zainteresowany archeologią, był zupełnie osłupiały.

Even Jacek who is not particularly interested in archeology, was amazed. Akwedukt jest gigantyczny, świetnie zachowany i robi niesamowite wrażenie. Muszę przyznać, że pierwszy raz na greckich wsypach zobaczyłam tak niesamowicie imponującą rozmiarami rzymską budowlę.

The aqueduct is giant, well preserved and is so impressive. I must admit that it was the first time on the Greek islands when I saw such an impressive Romans building.Zupełnie inaczej przedstawia się amfiteatr w stolicy Lesbos, usytuowany na wzgórzu nad miastem. Amfiteatr pochodzi z IV-I w p.n.e. i choć był jedną z największych budowli tego typu na wsypach greckich, dziś pozostała z niego tylko dziura w ziemi i kilka kamieni, a nieopodal pasą się konie. 

A wholly different thing is an amphitheater in the capital city of Lesbos, located on the hill over the town. The amphitheater comes from IV – I BC and despite the fact that it was one of the biggest buildings of this type on the islands, today what you can see is just a hole in the ground and some stones and nearby you can even see some horses.

  


Czy macie już zaplanowane wakacje?
Have you already made plans for your holidays for this year? 
Klasztory Lesbos/Monasteries of Lesvos

Klasztory Lesbos/Monasteries of Lesvos


Na dworze tak ślisko przy dzisiejszej odwilży, że weekend można spędzić jedynie w domuJ Wracamy więc na Lebos. Nie wiele już zostało mi do zrelacjonowania, przejdźmy się zatem jeszcze po dwóch klasztorach znajdujących się na wyspie.

It is so slippery with today’s thaw that the best option is to spend a weekend at homeJ Let’s come back to Lesvos. Not much here left to report, let’s visit two more monasteries here.Klasztor  Moni Ipsilion (św. Jana Ewangelisty) nie jest doceniany wystarczająco w przewodnikach. Nie dane mi było zajrzeć do samego kościoła, gdyż trochę nie wypadało (tylko dla mężczyzn), sympatyczny mnich zaprosił nas jedynie do muzeum sakralnego.

Moni Ipsilion Monastery (Saint John the Evangelist) is not appreciated enough in the guides. I did not enter to the church (for men only), a nice monk invited us however to the church museum.Klasztor czyni duże wrażenie po pierwsze przez swoją lokalizację, na szczycie wspaniale wypiętrzonej góry powulkanicznej.

First of all the monastery is impressive due to its localization, on the top of a wonderful volcanic mountain.Po drugie choć niewielki, jest zadbany, po podwórzu wałęsają się czyste ładne kociaki, rosną róże i inne bliżej mi nie znane kwiaty.

Secondly, it is well maintained, even the little cats on the yard are clean, there are also roses blooming and some other flowers which I don’t recognize.Mniejsze wrażenie zrobił na mnie największy na wyspie klasztor Moni Limonos, również tylko męski i tu już bardziej rygorystycznie wzbroniono mi wstępu do kościoła – musiałam ograniczyć się tylko do dziedzińca.

I was a bit less impressed with the biggest monastery on the island – called Moni Limnos, also for men only. Here I was forbidden to enter the church, I could only visit the yard. Klasztor był niewątpliwie odbudowywany. Dziś lekko się sypie, ale widać, że stanowi ważne centrum religijne na wyspie. 

The monastery was reconstructed. Today it is a bit destroyed but still it is visible that it is an important religious center of the island.


Wiele drzwi, przez które nie weszłam, wiele zaułków, gdzie mnie już nigdy nie będzie.

Many doors that I did not enter, many lanes in which I would never be again.Pomarańcze dojrzewają na dziedzińcu klasztoru na pokuszenie mnichówJ

Oranges maturing on the yard as a temptation for monksJTu akurat nie ma wszędobylskich kotów, zaskakują nas różnobarwne pawie.

Here exceptionally there is no cats, we are surprised with colorful peacocks.  W szczególności te białe stanowiły niewątpliwą atrakcję.
Especially these white were an undoubted attractions.Czy czujecie już nadchodzącą wiosnę?
Do you already feel spring?

Rozważania ciągle jeszcze zimowe/Still winter reflections

Rozważania ciągle jeszcze zimowe/Still winter reflectionsCzy tylko ja tak mam, że nie mogę się doczekać wiosny, planuję już wyjazdy i kupuję sobie zwiewne sukienki? No, pytanie może jednak nie w całości skierowane do panówJ

Am I the only one that cannot wait spring to come, I am already planning trips and even I am buying light summer dresses? Well, maybe the whole of this question does not refer to menJTymczasem podobno przed nami ostatnia mroźna noc z – 20.
In the meantime today it is supposed to be the last cold night with – 20 Celsius degrees.Siedzę na kanapie tuż przy kaloryferze, palą się świeczki (każdy ułamek stopnia do góry w starej kamiennicy jest na wagę złota).

I am sitting on the coach, close to the radiator, the candles are burning (each fraction of a degree in + is valuable in an old building).I tak dogrzał nas piecyk po domowej pizzy.
It is not that bad as the oven was on for some time when I was preparing a home - made pizza.Ale to nie powód, żeby zostać jutro w domuJ
But it is not a reason to stay home tomorrowJZwłaszcza, że nasze znajome łosie jakby przestały się nas bać…
Especially as ‘our’ elks seem to stop being scared of us…Możemy je fotografować już naprawdę z bliska.
We can make photos of them really from a close distance.A to, że trzeba chodzić w iście syberyjskich przyodziewkach…
And that you have to wear a Siberian clothes…to już inna historia.
that’s a different story.Jakiś czas temu w Kampinowskiej resturacji obchodziliśmy moje urodzinyJ
Some time ago we celebrated my birthday in a Kampinos restuarantJPostawiliśmy na kuchnię lokalną - pierogi z dziczyzną (podejrzewam raczej, że było to mięso z rosołu)
We chose a local cooking - dumplings with venison (it tasted more like meat from a broth).i biały barszcz.
and white borsch.


Do wiosny już blisko!
It is so close to spring!

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger