Przed zachodem słońca/Before the sunset

Przed zachodem słońca/Before the sunset


Zanim zrobi się ciemno
Before it is getting darkZanim zapełnią się gwarne tawerny portowe…
Before the tavenrs in the port becomes crowded… Zapalają się latarnie
The street lamps are going onUpał zaczyna powoli ustępować
The heat is losing its strenght Najlepszy czas na pogawędki nad morzem.
The best time for chatting by the sea. Omówienie, co dziś działo się na wyspie.
Discussing what happened on the island today.
  


Łodzie odpoczywają przed porannym połowem.
Boats are having a rest before a morning fishing. My oddychamy powietrzem pełnym rozpylonej soli.
We breath with a salty air.
  


Zapamiętując te kolory na chłodniejsze ponure dni.
Trying not to forget these colors for colder dark days.
  Starając sobie wyobrazić, jak by było urodzić się i żyć w takim miejscu.
Trying to imagine how it would be to be born and live in such a place.Gdzie wszystko jest kolorowe.
Where everything is colorful.Lub tak to przynajmniej wygląda dla przyjezdnych.
Or at least it looks so for visitors.Dolce far niente!Miłego weekendu!
Have a nice weekend!
Religijne centrum Eginy/Religious center of Aegina

Religijne centrum Eginy/Religious center of Aegina


Do wnętrza wyspy Egina warto się wybrać nie tylko aby zobaczyć świątynię Afai.
It’s worth to see the interior of Aegina island not only to see the temple of Afai.W odległości kilku kilometrów od stolicy znajduje się klasztor św. Nektariusza, jedno z najbardziej popularnych miejsc pielgrzymkowych wysp greckich.

A few kilometers from the capital there is a Monastery of Saint Nectarios, one of the most popular pilgrimage places on the Greek island.Klasztor składa się z dwóch części – monumentalnego nowowybudowanego budynku i starego małego klasztoru, leżącego powyżej.

The monastery consists of two parts – a monumental newly built one and an old little monastery lying on the higher level. Osobiście wolę skromny zaciszny stary kościółek, obsadzony kwiatami, gdzie jest też najwięcej pielgrzymów i kręcą się zakonnice mieszkające w tutejszym klasztorze.

Personally I preferred the modest old one with blooming flowers, where there are many pilgrims and live nuns.Opuszczamy monastyr i udajemy się na koleje wzgórze w pobliżu. Miejsce jest niedoceniane w przewodnikach, a moim zdaniem, oprócz świątyni Afai, stanowi najwspanialszy zabytek Eginy.

We are leaving the monastery and go to the next hill located nearby. The place is not enough appreciated in the guides and in my opinion, this place plus the temple of Afai, are the most wonderful monuments of the island.Paleochora – dawna porzucona stolicy wyspy, ofiara napaści admirała – pirata Barbarossy.
Paleochora – first abandoned capital of the island – a victim of the admiral and pirate Barbarossa.Największe wrażenie robi kilkanaście kościółków rozrzuconych po całym wzgórzu.
The most impressive are a dozen or so churches lying on the hill.Miejsce jest rzeczywiście odludne i nie dociera tu za wiele osób.
The place is really secluded and not many people visit it.
W upale, pośród zeschniętych drzew migdałowych…
In the heat, among dried almond trees…Schronienie dają pootwierane kościółki.
Little churches opened to the public give shelter. Warto wejść do każdego z nich.
It’s worth visiting each of them.Gdyż każdy z nich kryje inny skarb.
As each of them hides a different treasure. Wspaniałe bizantyjskie freski!
Wonderful Byzantine frescos!
Niektóre całkiem zaskakujące, jak ta meduza powyżej, lub rozsierdzone diabły poniżejJ
Some of them quite surprising, like this medusa above or the angry devils underneathJTo chyba jakiś rodzaj przetargu o dusze?
This is some kind of a tender regarding souls? A w oddali rozgrzana słońcem pusta dolina.
And in the distance warm empty valley. To miejsce naprawdę zasługuje na wizytę!
This place really deserves a visit!

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger