Przygotowania do długiego weekendu/Preparations for our bank holidays

Przygotowania do długiego weekendu/Preparations for our bank holidays


Nasze przygotowania do weekendu majowego rozpoczęliśmy w zeszły weekend. Tak jak pisałam – zaczął się dla nas sezon wodny.

Our preparations to bank holidays (1st and 3rd of May are the holidays here) we bagan last weekend, as I wrote, we started our water season.W zeszłym tygodniu nie było jeszcze dużo zwodowanych łodzi, wpływ na to chyba miało zagrożenie burząJ
Last weekend not many boats have already been launched – I guess it was caused by the risk of a stormJSobota była jednak pierwszym z ciepłych dni, co tam burza, wreszcie można było złapać trochę powietrzaJ
Last Saturday was one of the first warm days, who cares for the storm if you can catch some fresh air after winterJDla niektórych z nas przyjemny weekend oznacza przegląd silnikaJ
For some of us a pleasant weekend means a check – up of the engineJNic nie smakuje lepiej niż zupa rybna na wodzie!
Nothing tastes better than a fish soup on the water!W niedziele nie było już burzowo.
Sunday was not stormy.Niestety połów nie był udany…
Unfortunately fishing was not successful…Niektórzy zdecydowali się nawet zamoczyć w lodowatej wodzie.
Some decided even to get into the cold water.Mam nadzieję, że ten weekend będzie równie udarny!
I hope this weekend will be as nice as the last one!Dużo słońca życzę!
I wish you a lot of sun!

Nic nie robić...ech!/Just doing nothing!

Nic nie robić...ech!/Just doing nothing!


Dziś nie będzie o zabytkach niewielkiej wyspy Egina…
Today I will not write about monuments of small island Aegina…Zamiast tego zabieram Was na relaksacyjny spacer.
Instead of this I will take you for a relaxing walk.Podelektujemy się śródziemnomorskim stylem życiaJ
We will enjoy Mediterranean life style:J
  


Ośmiornice suszą się w promieniach słońca.
Octopus are getting dry in the sunshine.Piękne opuszczone weneckie kamienice górują nad portem.
Beautiful Venetian residential buildings are dominating over the port.Rybackie łodzie odpoczywają po porannym połowie.
The fishermen’s boats are left after a morning fishing.Port jest najlepszym miejscem do spacerów i obserwacji.
The port is the best place to walk and observe.Wąchać zapach morza…
To smell the scent of the sea...Słuchać gwaru miasta z oddali…
To hear the town from a far distance…


Chłonąć kolory…
To absorb the colors…Usiąść na jednej z ławek...
To seat on one of the benches….Myśleć o różnych rzeczach…
To think about many issues…


Zobaczyć zachód słońca.
To see the sunset.
Miłego weekendu! My właśnie zaczęliśmy sezon wodnyJ
Have a nice week! We just started a boat seasonJSamotna kolumna/A lonely column

Samotna kolumna/A lonely column


W porcie jest jeszcze pusto, choć przybijają pierwsze wodoloty…
The port is still empty, even though first hydrofoils are coming…


Mijamy tawerny, w których pierwsi klienci zagoszczą dopiero późnym popołudniem…
We are passing by the taverns in which first clients will appear late afternoon…


Nie ma jeszcze nawet amatorów słonecznych kąpieli.
There are even no amateurs of sun bathing.Na wzgórzu nad pustą plażą króluje samotna kolumna…
On the hill over the empty beach there is a lonely column… 


Zanim napiszę o niej więcej, zapraszam na chwilę do Egińskiego Muzeum Archeologicznego.
Before I will write more about it, I would like to invite you for a while to Aeginian Archeological Museum.


Muzeum jest nieduże, ale warte wizyty..
The museum is tiny but worth visiting…Najcenniejszym zabytkiem jest Egiński sfinks.
The most valuable piece is the Aeginian sphinx.Opuszczamy jednak chłodne mury muzeum by w promieniach wrześniowego słońca powędrować po Kolonie, tak bowiem nazywa się właśnie to miejsce.

We are leaving cold walls of the museum to wander in September sun around the Kolona, as this is the name of this place. 


Z wielkiej świątyni Apolla została tylko jedna kolumna…w takich miejscach zawsze zastanawiam się, co po nas pozostanie...
From a huge Apollo’s temple only one column remained…in such places I always wanter what remained from our civilization...Żegnam się, życząc wszystkim udanego weekendu!
I am saying good bye and wishing you a nice weekend! 

Wesołych Świąt!/Happy Easter!

Wesołych Świąt!/Happy Easter!


Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech upłyną w pogodnej atmosferze, z Bliskimi u boku i z wiosną w sercu!

Happy Easter! Let it be a nice time with a happy atmosphere, with your Family and Friends around you and spring at your heart!
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger