Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!/Merry Christmas!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!/Merry Christmas!Wszystkim, którzy tu zaglądają, chciałabym życzyć wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia z chwilą powrotu do dzieciństwa, jak na tym obrazie!

To All who visit this place I would like to wish Merry Christmas and let's come back just for a while to good times of childhood like on this painting,!


Świat weneckich kapliczek/World of Venetian wall shrines

Świat weneckich kapliczek/World of Venetian wall shrines


Myślałam, że wykorzystałam już wszystkie zdjęcia z Wenecji, aż przypomniało mi się, że miałam opublikować jeszcze post o kapliczkach weneckich.

I thought I have used all my Venetian pictures but I discovered I should post also about Venetian wall shrines.


Mimo, że u nas takich kapliczek wiele (wystarczy udać się choćby na Pragę), te weneckie robią wrażenie i chyba nie sposób ich nie zauważyć, jeśli tylko przestanie się fotografować kanały:)

Despite the fact that we have a lot of such shrines in Poland, these Venetian ones make impression and you have to notice them when you just finally stop making pictures of the channels:)


Niektóre z nich pozostały dla mnie anonimowe - nie ma ich co do zasady w przewodnikach, nie widziałam ich też w internecie.

Some of them are anonymous to me - they don't appear neither in books nor in Internet.

A tu skrajnie nietypowy miks kulturowy - efekt globalizacji, jak mniemam.
And here very untypical culture mix - effect of globalization, I suppose.


Powyżej kaplica na Campo di Pozzi.
Above a shrine on Campo di Pozzi.


Niebieska kapliczka Santa Marina - świętej, która jako bardzo młoda osoba wstąpiła do zakonu męskiego, dopiero po jej śmierci wyszło na jaw, że była kobietą.

The blue shrine of Santa Marina - a saint who as a very young person entered a monastery for men and just after her death they only discovered that she was a woman.


Nie mam pojęcia co było powodem tej decyzji. Może brak żeńskich zakonów w okolicy.

I have no idea why she did it. Maybe the reason was a lack of female monasteries close to where she lived.


Ta Madonna znajduje się nad jedną z Wenecki restauracji.
This Madonna can be found over one of the Venetian restaurants.A poniżej jedna z najbardziej efektownych kapliczek.
And undrneath one of the most spectacular shrines.


Kaplicę pokazywałam już wcześniej a propos posta z dzielnicy Castello. Kapliczka jest nietypowa, bo stanowi część domu. Pochodzi z XVII wieku.

This shrine I showed earlier when I posted about Castello district. The chapel is untypical as it is a part of a house. It comes from 17th century.


To tylko niewielka część istniejących w mieście kapliczek.
This is just a small part of the shrines in Venice.


Jak Wam się podobają takie miejsca kultu?
How do you find such places of the cult?

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger