Pistacjowe łzy - mastyksowe miasteczka cz. II/Pistachio tears - mastics towns part II

Pistacjowe łzy - mastyksowe miasteczka cz. II/Pistachio tears - mastics towns part II


Pisałam w poprzednim poście o mastyksowych miasteczkach, które zawdzięczają swoje bogactwo drzewkom mastyksowym. 

I wrote in my last post about mastics towns that owns their richness to mastics trees.


Teraz pora bliżej przyjrzeć się temu, czym w zasadzie jest mastyks i jakie ma zastosowanie. 

Now it's time to have a closer look what is mastics and what's its use.
"Mastyksowe łzy", czyli żywicę, ronią tylko niektóre pistacje. 

Mastic tears, the resin, are shed only by some pistachio trees.W Europie wyłącznie na Chios. 

In Europe they are only on Chios. 


Mastyks używany jest do dziś w Grecji. 

Mastics is still used in Greece.


Będąc na Chios, ale też w innych miejscach w Grecji, można kupić sobie przykładowo oranżadę mastyksową. 

Being on Chios, but also in other Greek places, you can buy for example some soft drinks with mastics.Mnie smakują, gdyż oprócz słodyczy, zawierają odrobinę charakterystycznej goryczki.
I like them as they taste not only with sugar but you can also feel a kind of characteristic bitter flavour.Można też kupić mastyksową gumę do żucia, kosmetyki, słodycze a także fajny likier. 
You can also buy mastics chewing gum, cosmetics, sweets and a nice liquor.
Ten likier najlepiej smakuje mocno schłodzony z dużą ilością lodu. 
This liquor tastes best when it's very cold and served on the rocks.

Można też nabyć grudki mastyksowe, które służą jako przyprawa. 
You can also buy some mastics clods that are used as seasoning.Wkrótce na moim drugim blogu potrawa z dodatkiem mastyksu:) 
Soon on my second blog a mastics dish:)Ma też zastosowanie w przemyśle. 
It has also some use in the industry.Najfajniejszy w mastyksie jest jego zapach. 
The nicest thing about mastics is its smell.Jeśli smakuje Wam greckie wino retsina, to i mastyks będzie w Waszym guście. 
If you like Greek retsina wine, you will surely also like the mastics.
W Polsce nie spotkałam się z wyrobami mastyksowymi ale też nigdy ich nie szukałam. 
In Poland I have never found any mastics products but to be honest, I have not been looking for them.Czy próbowaliście kiedyś czegoś z dodatkiem mastyksu?
Have you ever tried anyting with mastics?

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger