Pierwszy taki wyjazd/First such journey

Pierwszy taki wyjazd/First such journey


Wszystko, co dobre, się szybko kończy. Tak też i dobiegły końca nasze wakacje na greckiej wyspie Skiathos.
Everything good ends too quickly. So our Greek holidays on Skiathos came to an end.


Pierwsze wakacje z Aleksandrem. Myśleliśmy, że będzie ciężko, szczególnie w podróży samolotem czy w dostosowaniu się do nowego miejsca.
First holidays with Alexander. We thought it would be hard, especially on the plane or with adapting to the new place.


Pierwsze wakacje w Grecji z kilkoma deszczowymi i zimnymi dniami.
First holidays in Greece with several cold and rainy days.


Pierwsze wakacje, podczas których nie liczyliśmy, że coś zobaczymy, zwiedzimy.

First holidays during which we didn’t plan to see anything, visit monuments.

Sądziliśmy, że nie damy rady wypić kawy na mieście czy pójść do tawerny.
We thought we would not be able to have a coffee or go out to a tavern.

Okazało się, że nie musimy realizować naszego planu minimum:)
It appeared that we did not have to fulfil our minimalistic plans:) 

A nasz mały Synek zaskoczył nas pełnym entuzjazmem do zmiany miejsca i klimatu. 
And our little Son surprised us with full enthusiasm about change of place and climate. 


Wkrótce więcej:)
Soon to be continued:)
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger