Obudzić się w Maroku/To wake up in Morocco

Obudzić się w Maroku/To wake up in Morocco


Czy byłbyś gotowy porzucić wszystko co masz i osiedlić się w miejscu swoich marzeń? Pewnie część osób tak, stąd wielka fala emigracji. Ale ja dziś nie pytam o wyprowadzkę spowodowaną sytuacją ekonomiczną czy społeczną. Chodzi mi tylko o fascynację jakimś miejscem. Zwiedzasz coś i już wiesz, że tu byłoby fajnie zamieszkać. Czy doświadczacie czasem takiego odczucia w podróży?

Are you ready to leave everything you have behind you and settle in your dream place? Some of you probably are, therefore we are having such a massive emigration now. But my question is not about economic or social emigration. I just mean fascination with a certain place. You are travelling somewhere and you know that it would be nice to settle there. Do you have such a feeling from time to time?Do pytania skłoniła mnie lektura „Domu w Fezie” Suzanny Clarke. Przeprowadzić się do Maroka, kupić stary dom w Medinie, odrestaurować go, bratać się z tubylcami. Czy to dla Was? Dla mnie chyba niekoniecznie. Choć jak teraz oglądam zdjęcia z Maroka, nie dziwię się w sumie takiej decyzji. Tym bardziej, że Suzanna i jej Mąż nie spalili za sobą mostów, z książki wynika, że jednak trzon ich życia zawodowego to wciąż Australia. Polecam Ich fotobloga (kliknij tutaj) i książkę. Odrębną sprawą jest czy do końca aprobuję wykupywanie domów w takich miejscach przez cudzoziemców...

My question is caused by lecture of “A House in Fez. Building a Life in the Ancient Heart of Morocco’ by Suzanna Clarke. To move in Morocco, buy an old house in Medina, renovate it and fraternize with the locals. Is it for you? For me, not necessarily. But when I searched Picture from Morocco in the net, I can understand such a decision. What’s more, from the book it seems that Suzanne and her husband are still focused on their jobs and life in Australia. I can recommend their photoblog (click here) and the book. The other issue is whether I approve buying houses in such places by foreingers ...A co Wy o tym sądzicie?
What do you think about it?

*Zdjęcia znalezione w Internecie, jeśli narusza to Twoje prawa, usunę je.
*The pictures found in the Internet, if it infringes your right, I will delete them. 
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger