Półwysep Punta-Skiathos/Punta Peninsula on Skiathos

Półwysep Punta-Skiathos/Punta Peninsula on Skiathos


Miasto Skiathos potrafi być męczące ze swoimi tlumami turystów, ABBĄ sączącą się z głośników na statkach czy wreszcie nagabywaczami do restauracji.

Skiathos town can be tiring with its crowds of turists, ABBA playing all the time from the boats, or with the chatting up waiters.

Wystarczy jednak udać się w stronę Półwyspu Punta, zostawiając za sobą lotnisko z kolejnym stadem turystów polujących z aparatami na przelatujące nad głowami maszyny...

It's just enough to go towards Punta Peninsula, passing by the airport with, again, crowds of tourists waiting for good shots of planes flying just above their heads...

a potem jeszcze stary port i naprawiających kutry przed sezonem...
and than also an old port with people repairing their yachts...i słone jezioro św. Jerzego...
and a salty lake of Saint George...

by wkroczyć na pierwsze wzgórza półwyspu.
to enter onto first hills of the peninsula.

Od czasu do czasu mijamy jakieś zabudowania.
From time to time we pass by some houses.

Lub świątynki.
Or some churches.


Ale dwie rzeczy wydają się tu najwspanialsze. A może trzy.
But two things seem to be the greatest here. Well, maybe three.


Widoki, święty spokój i zapach piniowych drzew pomieszany z morzem.
The views, the peace and the smell of pine trees combined with the sea.

Rzadko kto tu dociera, poza turystami z jedynego czynnego hotelu.
Rarely anybody goes there, except of tourists from one open hotel there.


A na samym końcu półwyspu czeka nas jeszcze widok na sąsiednie niezamieszkane wyspy.
And at the end of the peninsula there is a view over the close uninhabited islands.
Kiedy skończy się zima?/When the winter is going to end?

Kiedy skończy się zima?/When the winter is going to end?


Jak w temacie - ile jeszcze zimy nam zostało? Ja bym chciała maksymalnie do połowy lutego:) Pewnym optymizmem napawa mnie fakt, iż Zalew Zegrzyński w tym roku nie zamarzł.

When this winter is going to end? I hope we will wait no more than until the half of February:)
Whell, at least Zegrzyński Lake nearby Warsaw this year is not frozen which sounds quite optimistic.
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger