Plaża pod Monastyrem Zoodochos Pigi - plaże Poros cz. III - Beach under Zoodochos Pigi Monastery - beaches of Poros part 3

Plaża pod Monastyrem Zoodochos Pigi - plaże Poros cz. III - Beach under Zoodochos Pigi Monastery - beaches of Poros part 3


Jeśli miałabym wskazać najbardziej malowniczą plażę na Poros, to ciężko byłoby mi wybrać pomiędzy Love Bay, o której pisałam tutaj, a plażą położoną pod Monastyrem Zoodochos Pigi ok. 4 km na wschód od stolicy wyspy. 

If I had to indicate the most picturesque beach on Poros, it would be hard for me to choose between Love Bay (I wrote about it here) and a beach located under Zoodochos Pigi Monastery, app. 4 km east from the capital of the island.

Byłby to bowiem wybór między moim ulubionym zapachem lata - nagrzanymi w słońcu piniami a pięknym symbolem Grecji - kwitnącymi na różowo bugenwillami tworzącymi malownicze tarasy do odpoczynku nad wodą.
It would be a choice between my favorite summer smell - pine trees in the sun and a symbol of Greece - bougainvillea blooming in pink, creating beatiful balconies for relax on the seaside.
Zaletą obu miejsc było też to, że przed południem, oprócz nas i właścicieli kawiarenek, nie było tam żywego ducha....
A big advantage of both places that in the morning there was almost nobody there...Plaża położona jest przy niewielkim porcie, który wydaje się, że kiedyś miał przeznaczenie militarne.
The beach is located by a small port, which seems that it served in the past for military purposes.

Piękna krystaliczna woda kryje w sobie jednak małą niedogodność, dno jest kamieniste, gdzieniegdzie widać jeżowce. 
The beatiful cristalic water hides one disadvantage - the bottom is pebbled and you can see some sea urchin living there.

Dobre buty do chodzenia po wodzie i na pewno można spędzić tu spokojny dzień...
A good pair of shoes to be able to walk in the water and for sure you can spend here a lazy day...
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger