Spacer wzgórzem miasta Poros/Walking uphill Poros town

Spacer wzgórzem miasta Poros/Walking uphill Poros townTo nie Meksyk, tylko dawno obiecany spacer po mieście Poros, tym razem po jego wzgórzu:)
This is not Mexico but a walk which I promised, this time on the hills of Poros town:)


O ile dolna część miasta, ulokowana wzdłuż promenady portowej, w dzień i w nocy bywa tłoczna i gwarna, to na wzgórzu można poczuć, jak funkcjonuje i żyje swoim życiem nieturystyczna Grecja.
As much as the down part of the town located alongside the port promenade may be during days and nights crowded and noisy, on the hill you can feel how the non-touristic Greece is living.


Ponieważ nie są to Cyklady, nie wszystkie domki są biało-niebieskie:) Ale i takie się zdarzają.
Because we are not on Cyclades, not every house is white & blue:) But such you can also find here.

Nie wiem czy to kwestia siesty, czy ogólnej tendencji wyludniania się wysp greckich, ale część z domów wyglądała na opuszczone i zabite na głucho.
I do not know whether this is a question of siesta or a general tendency that Greek island seem to suffer from depopulation but part of the houses seemed to be abandoned.


A takie schody jak na tych zdjęciach, kojarzą mi się z jedną z moich ulubionych wysp greckich - Mykonos.
And such stairs as on these pictures remind me about one of my favorite Greek islands - Mykonos.


Musiałam sobie cyknąć zdjęcie w stylizacji a la antyczna Greczynka:)
I had to make myself a photo styled as an ancient Greek woman:)


Na wzgórzu zachwyca bogactwo roślinności między domami. Na górnym zdjęciu mimoza wstydliwa, na dolnym kwitnąca opuncja (owoce jadalne, aczkolwiek nie radzę samemu zbierać ze względu na kolce, kiedyś udało mi się je kupić obrane w markecie na Teneryfie). 

On the hill you will be surprized with the plants everywhere between the houses. On the top picture you can see Mimosa pudica and down a blooming opuntia (fruits are edible but I do not recommend to collect it yourself due to its thornes, I once bought them peeled in a market on Tenerife).


Co do poniższego kwiatka znajomością botaniki się nie wykażę, ale może ktoś podpowie?
With respect to the flower underneath I cannot show off with my knowledge of botanics but maybe someone could tell me that?


W porównaniu do innych wysp Greckich, Poros jest dość zielone, susze i ludzie nie zdołali jej wypalić, a kozy wyjeść tego, co pozostało (o ile dobrze pamiętam, w ogóle nie widziałam tu kóz i owiec, co jest prawdziwym błogosławieństwem dla roślin, natomiast minusem dla serów, poza zatęchłą supermarketową fetą serów lokalnych w zasadzie nie było).
In comparsion to other Greek islands Poros is quite green, droughts and humans did not manage to burn up this place and goats did not manage to eat the remaining greenery (as far as I remember I did not see there any goats or sheep which is a real blessing for the plants but on the other hand except of not very fresh feta cheese in the markets there was no local cheese at all).


Mam nadzieję, że pierwsza część spaceru po wzgórzu Poros, przypadła Wam do gustu, wkrótce kolejne wspomnienia.
I hope that you liked the first part of the walk on the Poros hill, soon some more memories.
No i mamy zimę.../Finally we are having winter

No i mamy zimę.../Finally we are having winter


Nie to, że bym była wielką milośniczką zimy, ale weekend mamy piękny, trzeba przyznać, zwłaszcza, póki snieg nie wchłonie stołecznego brudu i soli z ulic;-)
Not that I am a big fan of winter but we are having a beautiful weekend, especially and the snow is still white and has not yet absorbed the whole dirt and salt from capital streets:)


Warto było przebrnąć przez piątkowy horror komunikacyjny, który zawsze towarzyszy
pierwszym dniom opadów w Warszawie, dla takich widoków. 
It was worth to suffer communication horror which always accompany first snow in Warsaw to enjoy such views.

No i po to, by zobaczyć pierwsze próby saneczkarskie mojego syna:) Spodobało mu się!
And to see first sledge tries of my son:) He liked it!


No i pierwszy porządny bałwan tej zimy!
And a first real snowman this winter!


Przypomnijcie mi, że się zachwycałam śniegiem, jak zacznie się błoto i sól przeżre mi na wylot nowe buty:)
Please feel free to remind me that I loved all this snow when it starts melting and my new shoes become destroyed:) 


Ps. nie jesteśmy w lesie ani w górach tylko w sercu warszawskiej woli - w Parku Szymańskiego.
By the way are not in a forest and not in the mountains but in a park in Warsaw.


A jak udał Wam się pierwszy śnieżny weekend?
And did you enjoy a snow weekend (of course, of climate permits)?
Diabelski mostek i wykopaliska Troezen/Devil's Bridge and Troezen archaeological site

Diabelski mostek i wykopaliska Troezen/Devil's Bridge and Troezen archaeological site


Jesteśmy na północno-wschodnim Peloponezie, wracamy z teatru w Epidauros (kliknij tutaj). Upał, ale otacza nas zieleń i coraz wyższe wzniesienia, w dole w wąwozie szum wartko płynącego potoku. A nad nim Diabelski Mostek, zarośnięty na kształt tunelu, wilgotny i ciemny. To też jest Grecja, choć wokoło nie ma nikogo i gdybyśmy przez przypadek nie trafili na informację, że takie miejsce w ogóle istnieje, pewnie byśmy tu nie zawitali...

We are on North-eastern Peloponnese, we are coming back from the Epidavros theatre (click here). It’s very hot but the greenery and the high hills are surrounding us. We can hear underneath in a gorge a constant noise of a rapid stream. Over the stream there is this Devil's Bridge, a dark and wet place. This is also Greece despite the fact that we are only tourists there and if we hadn’t found information by accident about this place we would not be here now.Wracamy z Diabelskiego Mostku i naszym oczom ukazuje się Macedońsko – Hellenistyczna forteca, a raczej pozostała z niej wieża. Można na nią wejść, ale ja mam już w tym upale jedynie siłę, by sfotografować ją od zewnątrz. 

We are coming back from the Devil’s Bridge and we can see a Macedonian-Hellenistic fortress or rather the remains of it - a tower. You can climb it but in this heat I have only some remaining strength to make photos of it from outside.
Za to mojemu mężowi i synowi nie starcza już sił by wysiąść z samochodu na wykopaliskach w znajdującej się rzut beretem starożytnej Troezenie.

But my husband and son are exhausted and not wishing to take off from the car and see archaeological site nearby – ancient Troezen. W tym jednym z najstarszych miejsc kultu Posejdona jestem więc zupełnie sama, co mi nawet odpowiada, teren jest ogromny, panuje na nim błoga cisza, nie licząc cykad, nie dochodzą mnie żadne odgłosy cywilizacji. 
So I am alone in this one of the oldest cult canters of Poseidon. I even like this as the silence is surrounding me, the area is really huge and I can hear only cicadas, no civilization at all.Schyłek tego miejsca nastąpił, jak to często w Starożytności bywało, wraz z wybuchem wulkanu w pobliskiej Methanie w 283 roku przed Chrystusem.

End of this cult center took place, as often in the Ancient Times, with an eruption of a volcano in nearby Methana in 283 BC.


Akcentem nowożytnym są pozostałości bizantyjskiej świątyni.
The New Era accent are remains of a Byzantine church.Żegnam się z upalnymi wykopaliskami, pora wrócić do zimnego polskiego stycznia…
Time to say goodbye to the warm archaeological site, time to come back to the cold Polish January…


2016 - plany, plany, plany/2016-plans, plans, plans

2016 - plany, plany, plany/2016-plans, plans, plans


Niepostrzeżenie, jak zwykle, zmienił nam się rok w kalendarzu. Co by zadośćuczynić tradycji kilka planów na 2016 rok. W tym roku lista krótka, gdyż uważam, że zwiększa to szanse na realizację. 
Suddenly, as always, a year has changed in calendars. To satisfy the tradition, today my list of plans for 2016. This year's list is rather a short one as I belive that it may increase chances of its implementation.

Po pierwsze w planach mam zrobienie kursu instruktora global spinning. W minionym roku musiałam się z tym pomysłem pożegnać z przyczyn obiektywnych, ale w 2016 w okolicach wczesnego lata mam nadzieję, że wcielę go w życie.
First of all I am planning to become a global spinning instructor. In the last year I had to forget about it for objective reasons but in 2016 in early summer I really hope to have it done.Aplikacja na telefon uświadomiła mi niestety, że ostatnio bardzo mało chodzę. Nie wiem czy macie świadomość, że powinno się dziennie dla zdrowia i formy przejść ok. 10 tys. kroków. Jestem dużo poniżej minimum:( Na pewno mam zamiar wprowadzić ten w sumie prosty i bezkosztowny plan w życie. Może będę wcześniej wysiadać z pracy i część drogi pokonam pieszo?

A phone application made me aware that lately I am not walking enough. I do not know whether you realize that for health and being shape you need to walk app. 10,000 steps a day. I am under this minimum:( Maybe I will be getting off from work earlier and part of my way home walking?

Bardzo ale to bardzo chciałabym wyruszyć tradycyjnie na wakacje do Grecji w 2016 roku. Czy będzie to możliwe? Na razie pozostaje mi za to trzymać kciuki.
I would really love to hit traditionally to Greece in 2016 for holidays. Would it be possible? Time will show but I do hope.

Z tym chyba będzie najtrudniej, planowane zmiany w diecie... Ile razy sobie to obiecywałam? Hmm, może tym razem się uda. Więcej wkrótce na moim drugim blogu tu.
It will be probably the hardest part - planned changes in my diet. How many times did I promise that? Well, maybe this time. Soon more about it on my second blog here.

Nie, nie zamierzam nauczyć się jeździć na motorze:) Ale chcę się podszkolić w kierowaniu samochodem - mam swój, z którego korzystam od wielkiego dzwonu i rodzinny, którego w ogóle nie umiałabym odpalić, tłumacząc się, że to dla mnie nieporęczny gigant. Pora chyba wydorośleć w tym temacie:)

No, I am not going to learn how to drive a motorbike:) But I still want to improve by driving skills. I have one small car for myself which I hardly use and a big family one which I do not even know how to start the engine. Time to grow up:)


Korzystając z okazji składam Wam najserdeczniesze życzenia Noworoczne!
Taking the opportunity I would love to wish you happny New Year!

* część zdjęć pozyskana z Internetu, jeśli narusza to Twoje prawa autorskie, usunę.
* part of the pictures is found in the Internet. If it infringes your IP rights, I will remove it.
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger