Nasz drugi Syn/Our second Son

Nasz drugi Syn/Our second Son


Chciałabym Wam przedstawić naszego drugiego Synka, urodzonego 5 marca - Artura:) Tu w dniu przywiezienia ze szpitala. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie kolejnym podróżnikiem:)
I would like to introduce you our second Son, born on March 5th, named Arthur:)  Here on the day of bringing him home from the hospital. I hope that soon he will become a new traveler:)

Czy warto jechać na Eubeę (Evię) w Grecji?/Is it worth to visit Eubea (Evia) in Greece?

Czy warto jechać na Eubeę (Evię) w Grecji?/Is it worth to visit Eubea (Evia) in Greece?


Mój poprzedni post zainspirował mnie do dzisiejszej publikacji, czy warto jechać na Eubeę, czy ma jakieś walory turystyczne i czy jedyną jej zaletą jest bliskość Aten? To będą moje subiektywne przemyślenia, plus dodatkowo proszę wziąć poprawkę na to, że byłam tam w 2008 roku i tylko przez tydzień, a w dodatku na wycieczce z biurem turystycznym (tanie loty były jeszcze wówczas w przewijakach) no i dodatkowo, co też pewnie ma niemałe znaczenie, było już poza sezonem (wrzesień i to chyba dość późny), i jeszcze zaczynał się odpływ turystów z Grecji w związku z początkiem nagłaśniania wówczas sławetnego kryzysu.
My last post inspired me to this publication - is it worth to visit Eubea (in Greek Evia), does it have any attractions for tourists or its only advantage is the nearness to Athens? These are going to be my subjective thoughts and please also take into consideration that I was there in 2008 and only for a week, additionally it was a trip with travel office (cheap flights were not that popular in Poland these days) and it was low season (late September) plus the begining of Greek crisis which caused that many tourists resigned from Greek holidays.


Miejscowością, pod którą byłyśmy zakwaterowane, była Eretria, chyba najpopularniejsza miejscowość turystyczna na wyspie, dodatkowo mieszcząca największe wyspiarskie wykopaliska. Będąc szczerym, nie za wiele z tych wykopalisk pozostało, więc miejsce można określić wybitnie jako koneserskie:)
The town where we lived nearby was Eretria, probably the most popular tourist resort on the island and a place of the biggest local archeological site. To be honest, not much from the site is left so the place should be treated as for those who are really keen on archeology. 

 Sama Eretria była też dość wyludniona, tawerny pozamykane, działał jeden punkt z gyrosami. Nie bardzo nawet to nam przeszkadzało, bo akurat wyżywienie w hotelu miałyśmy fantastyczne.
The Eretria itself was also abandoned, the taverns were closed and only one gyros place was working. We did not bother about it as far as food was really good in our hotel.Oprócz nadmorskiej promenady i ogólnie dostępnych wykopalisk, w miejscowości działa też malutkie muzeum archeologiczne. 
Apart of the seaside promenade and publicly accesible archeological sites, a small archeological museum operates in the town. 


Słabością a zarazem zaletą Eretrii jest też komunikacja publiczna. Z jednej strony jest świetnie skomunikowana ze stolicą wyspy Chalkidią (którą bym określiła jako dość wielkomiejską, ale wartą jednodniowego wypadu) i z Atenami (poranne autobusy pozwalają przez cały dzień zwiedzać Ateny a późnym wieczorem znaleźć się znów w leniwym klimacie wysypy), ale za to podróż w przeciwną stronę autobusem - wgłąb wyspy - może szykować nam przykre niespodzianki w postaci braku autobusu powrotnego.
An advantage but on the other hand also a potential problem may be public communication. Eretria has a good connection with Chalkida (capital town, of purely urban character but still worth visiting), wonderful connection with Athens (by an early bus you reach Athens in the morning, spend there the whole day and return in the late evening to a lazy island climate) but the opposite direction may be problematic, as there may happen a situation where there is no return bus at all.


Przyznam, że ze względu na krótki pobyt oraz wypad do Aten, wyspy nie mam aż tak dobrze rozpoznanej, głównie jednak ograniczałam się do bliższych i dalszych okolic Eretrii i odpoczynku na plaży (fajnej). Zresztą po minięciu Eretrii wjeżdżało się w dość zindustrializowany teren, zwłaszcza miejscowość Aliveri.
I must admit that due to the relatively short stay and a trip to Athens, we did not manage to explore the island very well. We mostly visited places nearby Eretria and spend some time on the beach (nice one). Additionally if you pass by Eretria the area becomes a bit industrial, esp. Aliveri.


Nie ma co jednak się zrażać, na malownicze zaułki czy miejsca można natknąć się nawet w stolicy wyspy.
But of course beatiful lanes or places you can find even in the capital of the island. 


Żałuję, że zabrakło czasu na wypożyczenie samochodu i zwiedzenie interioru, bowiem to, co udało nam się odwiedzić wyglądało zachęcająco i mało turystycznie.
I regret not having leased a car and not seeing the island interior as the places we managed to see looked nice and were not explored with tourists.


Bo dużą zaletą Eubei, przynajmniej jak dla mnie, jest stosunkowo mała liczba turystów. Przeważa ruch lokalny, wypoczywają tu głównie Ateńczycy.
For me an advanatge of Eubea is the small number of tourists. Mostly you will meet here locals and people from Athens relaxing there.   


Podsumowując, jedźcie na Eubeę, jeśli nie jest potrzeba Wam turystyczna otoczka lub chcecie mieć spokojną bazę wypadową do zwiedzania Aten!
To summarize, go to Eubea if you do not need tourist attractions or you need a peaceful base to visit Athens! 

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger