Ulice Warszawy - Chłodna cz. 2/Warsaw Streets - Chlodna Part II

Ulice Warszawy - Chłodna cz. 2/Warsaw Streets - Chlodna Part IIPoprzednio zostawiłam Was na spacerze pod kamienicą Partowicza i od widoku na nią zaczynamy dalszą część spaceru po ulicy Chłodnej. Teraz jednak chcę zwrócić Waszą uwagę nie na kamienicę, choć nadal twierdzę, że jest piękna, ani na górującą w lewej części zdjęcia Warsaw Trade Tower, ale na pomnik, a raczej na instalację upamiętniającą granicę getta, znaną pod nazwą "kładka pamięci". W nocy instalacja jest podświetlana, ale że spacer był za dnia, osoby ciekawe mogą zobaczyć same na żywo lub klikając przykładowo tu.

Lately I left you near the Partowicza house and we start this part of the walk from the view over this house. This time I want to draw your attention not to the house or to the Warsaw Trade Tower in the left corner of the photo but to the monument, or rather an instalation Ghetto Footbridge Commemoration. In the evenings this is illuminated but we walked during the day so if you are interested you can see it live or by clicking here.Inną ciekawostką jest ten niezwykle wąski dom zbudowany pomiędzy blokami dla Izraelskiego pisarza Kereta.
Another oddity to be seen on Chlodna Street is this narrow house built for Israeli writers Keret between two appartment blocks.


Szczelina, w której dom został zbudowany mierzy zaledwie ok półtora metra. Dom ma 3 poziomy.
The aperturę, in which the house is built, it has app. 1.5 meter. The house has 3 floors.Kolejny charakterystyczny budynek dla ulicy Chłodnej, to Kamienica pod zegarem. Secesyjny, pięknie zdobiony budynek, z lat 1912-1913. Nie zachował się w całości w Powstaniu Warszawskim, ale i tak jest to unikatowy na skalę Warszawy secesyjny zabytek.
Another characteristic building at Chlodna it's a House under the Clock. It is art.-nouveau beautifully decorated building from 1912-1913. It was partly destroyed in the Warsaw Uprising bt it is still unique monument of Warsaw secession.Oj, miło by tu zamieszkać, obawiam się jednak, że cena przeciętnego niewielkiego w sumie mieszkanka kształtuje się w okolicach 3 mln... Chyba zakochałam się skrycie w tej kamienicy:)
Oh, it would be nice to live there but the prices for the appartments are rather inflated... I am probably in love with this house:)Piękny balkon, choć chyba niezbyt szeroki...
Beatiful balcony, well maybe not too wide...
Sławetny zegar, od którego wzięła się nazwa kamienicy.
A famous clock from which the house is named.Chłodna stała się też modnym centrum restauracyjnym.
Chłodna became a trendy restaurant center.Koniec Chłodnej wieńczy Kościół Św. Boromeusza. Niestety też nie przetrwał Powstania Warszawskiego, został odbudowany w 1956 roku.
At the end of Chlodna Street is the Church dedicated to Carlo Borromeo. It did not survive the Warsaw Uprising and was reconstrued in 1956.Moje chłopaki na spacerze:)
My boys walking:)XIX wieczna figura Marki Boskiej Łaskawej.
19th Century Figure of Gratious Mother of God.


Czy macie ochotę bym oprowadziła Was po jakieś innej ulicy Warszawy?
Would you like to go for another walk in Warsaw with me?

Ulice Warszawy - Chłodna-cz. I/Streets of Warsaw - Chlodna part 1

Ulice Warszawy - Chłodna-cz. I/Streets of Warsaw - Chlodna part 1Zapraszam dziś na spacer po ulicy Chłodnej w Warszawie, na Woli. Będzie mix nowoczesności i zabytków, bo taka jest właśnie ta dzielnica, która chyba najbardziej ucierpiała podczas Powstania Warszawskiego - została niemal doszczętnie wypalona i wyburzona (skorygujcie mnie, jeśli się mylę). Wcześniej zaś Niemcy wypalili Getto znajdujące się w znacznej mierze właśnie na Woli, które sami zresztą dla Żydów stworzyli podczas okupacji. W Warszawie getta jako takiego nigdy nie było, Żydzi mieszkali i mogli mieszkać gdzie chcieli, np. ze wspomnień rodzinnych wiem, że zamieszkiwali zwłaszcza na Muranowie, Starym Mieście i Pl. Gzybowskim - tu kwitł handel. Moi dziadkowie przed wojną wynajmowali właśnie od Żydów mieszkanie na Starówce, a ponieważ nie wytrzymali podwyżki czynszów, musieli przenieść się na Pragę i zapewne dzięki temu zawdzięczali w znacznej mierze, że przeżyli.

Let's join me on a walk on one on the Waraw streets - Chlodna in district Wola. It will be a mix of modern and old as this is the character of this district which was almost totatly destroyed during the Warsaw Uprising. Earlier the Germans burnt down Ghetto which they created during the occupation and which was located mostly in Wola district. In Warsaw there was earlier no such a district as ghetto, Jewish people could live whereever they wanted and I know from my family's memories that they chose mostly Muranów, the Old Town and Grzybowski Square - the latter for their shops. My grandparents rented a flat from Jews in the Old Town before the War and could not financially bear up with the increasing rent so they had to move to Praga which is another Warsaw district which was untouched during the War so probably they survived thanks to that.Po tym przydługim wprowadzeniu zapraszam na sam spacer. Zaczynamy od Warsaw Trade Tower, niezbyt chyba piękna realizacja z 1999 roku, na rogu z ulicą Okopową. Budynek ma 202 metry i należy do grupy najwyższych w Warszawie.
After this way too long introduction, let's start sightseeing. We are  begining from Warsaw Trade Tower, not so beatiful construction dating from 1999, on the corner with Okopowa Street. The builing is 202 metres heigh and is among the highest in Warsaw.No i mamy sławetny mix starego i nowego - ulica zachowała, jako jedna z nielicznych w Warszawie, bruk i przedwojenne torowisko tramwajowe.
And here is the mix of old & new - the street preserved its pre-war original paving. Not many remained in Warsaw and additionally pre-war tram tracks.Jedno z wielu miejsc pamięci o rozstrzelaniach i masowych mordach przez Niemców.
One of many memorial sites of mass murder and executions by Germans.Ocalała kamiennica czynszowa.
A remained tenement house.Ponieważ Getto, jak wspominałam, zostało wypalone w czasie powstania w Gettcie, miejsce jego granic jest upamiętnione w ten sposób na chodnikach. Tak naprawdę mur w znacznej mierze stanowiły zaślepione graniczne kamienice.
As Ghetto, which I mentioned earlier, was burned up during the Ghetto uprising, its borders were memorialized in such a manner on the pavements (it says Ghetto wall 1940-1943). As a matter of fact the wall constituted town houses with blinded windows.
Przedwojenny dom jednopiętrowy, niedawno wreszcie odnowiony - Chłodna 27 (Kamienica Markowskiego).
The pre-war one - story house, finally renovated lately - Chłodna 27.Poniżej piękna kamienica o modernistycznych kształtach, w czasie wojny mieścił się tu posterunek niemieckiej żandarmerii Nordwache, zdobyty podczas Powstania. Jak Internet twierdzi: modernistyczna kamienica "Ignacego Partowicza z 1938 r., projektu architekta Edwarda Hersteina. Po zniszczeniach wojennych została odbudowana w 1959 r. pod nadzorem prof. Stanisława Marzyńskiego."
Underneath a beatiful house with modernistic shapes. During the Second World War there was a German military police checkpoint, which was taken over by the insurgents. This is Ignacy Partowicz town house built in 1938 and designed by Edwarda Herstein. It was reconstrued in 1959.Co by się w niej nie mieściło, to moja ulubiona kamienica na Chłodnej:)
Whatever it used to be located here this is my favorite Chlodna Street house:)
Wkrótce zapraszam na dalszą część spaceru, mam nadzieję, że Wam się podobało.
Soon next part of the walk, I hope you have enjoyed it.


Copyright © 2016 daleka droga , Blogger