Casa Romanaczy ktos wie, co to za roślina?:)/does anybody know what kind of plant it is?:)Miał być opis pierwszego dnia na Kosie, ale wcięło mi plik, więc na razie tylko zdjęcia z Casa Romana - przepiękne mozaiki i freski zachowane i zrekonstruowane w samym mieście Kos wraz z elementami architektury.


I was going to give a description on the first day on Kos but I lost the file so now only Picture from Casa Romana – beautiful mosaics and frescos preserved and reconstructed in Kos City together with some architecture remains.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger