Forum Romanum/Forum Romanum

23.09.2009
Tego samego dnia udalyśmy się jeszcze na Forum Romanum, wybudowane w Atenach, gdy zabrakło już miejsca na handel na Agorze. Stoi tam Wieża Wiatrów z wyobrażeniami wszystkich starożytnych bożków – wiatru, z których najbardziej znany jest chyba Zefir rozsypujący kwiaty (pamiętacie taki spray do toalet?:) i Boraeasz dmący zimnym wiatrem przez muszlę. Forum Romanum rozciąga się pod wzgórzem Akropol, wzdłuż jednej z części ulicy handlowej. Nasz pokój wychodzi właśnie na ową ulicę handlową, w nocy mieniącą się prawdziwą feerią barw, przy czym pewne jej odcinki mają charakter wybitnie turystyczny, pewne zaś okupują Grecy w kawiarenkach i restauracjach.

On the same day we went also to Forum Romanum which was built in Athens when there was no more pace for the commerce on the ancient agora. There is a Tower of Winds located with representations of all ancient gods of wind among which the most famous seems to be Zephyr spilling flowers and Boreas blowing with old wind through a shell. Forum Romanum spreads along the hill of Acropolis, along one of the parts of the Street Market. Our room has a view over this street which glitters with blaze of colors during the night and some parts of which seem to be for tourists and some for Athenians sitting in cafés and restaurants.

1 komentarz:

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger