Z Anavatos do Agio Gala/From Anavatos to Agios Galas

Z Anavatos do Agio Gala/From Anavatos to Agios Galas
Kolejną wycieczkę po wyspie Chios zaczynamy od miejscowości Anavatos. 
We are beginning other trip around the Chios island from Anavatos.
Anavatos jest zupełnie opuszczonym kamiennym miasteczkiem położonym na urwisku, którego mieszkańcy woleli rzucić się w przepaść niż poddać się Turkom. 

Anavatos is a wholly abandoned stone town located on a cliff whose inhabitants preferred to throw themselves into the abyss to avoid surrendering to the Turks.   
Obecnie w Anavatos zamieszkuje jedna kobieta, prowadząca nieopodal małą kawiarnię. Warto wstąpić tam na chwilę by ochłodzić się po zwiedzaniu tego spieczonego słońcem miasteczka. 

Currently in Anavatos lives just one woman who has a cafe nearby. Just visit this place to cool down after wandering in this sunny ruins.
Drogą z Anavatos jedziemy na północ. Widoki zapierają dech w piersiach, ale w malowniczych zatokach ciężko się kąpać ze względu na silne fale. 

We continue with the road to the north. The views are breathtaking but it's really hard to swim the picturesque bays due to strong waves.


Dojeżdżamy do jednego z najciekawszych miejsc na wyspie - Aghio Ghalas - miejscowości z niesamowitą wielopoziomową świątynią ulokowaną w naturalnej jaskini. 

We arrive to one of the most interesting places on the island - Aghio Ghalas - a town with an incredible multi-store temple located in a natural cave.Niewiele osób tam dociera, gdyż miejscowość jest dość na uboczu i ciężko do niej dojechać krętymi ścieżkami. 
Not many people comes there as the village is located off the beaten tracks and it's quite hard to get there.
Nazwa nawiązuje do mleka - z jaskini kapie święta woda. 
The name is connected with milk - a holly water is leaking in the cave.
Jeden z kościołów pochodzi z XV wieku, drugi jest jeszcze starszy. 
One of the caves comes from 15th century, the other one is even older. 
Niesamowicie rzeźbiony ołtarz.
A beatifully sculpted altar.


Miejsce jest otwarte dla zwiedzających - w tym celu trzeba podejść do kafejki i poprosić miłego pana o oprowadzenie. 

The place is opened to the visitors - in order to do this you need to ask a nice man in the cafe nearby who guides the tours.Miejsce jest tak malownicze, że wbrew wszystkim trudnościom dotarliśmy tam aż dwa razy. 
The place is so picturesque that we arrived there twice despite all the difficulties. 


Za drugim razem zapuściliśmy się szlakiem przez wieś w góry. 
On the second occasion we followed the track from the village to the mountains.


Wioska jest uśpiona, wydaje się, że prawie nikt tu nie mieszka. 
The village is dormant, it seems that almost nobody lives there.Szlak w górach pozwala podziwiać przepiękne widoki. 
A path in the mountains allows to admire amazing views.Na przykład widok na wyspę Psara. 
For example a view over Psara island. 


A po powrocie koniecznie wypoczynek w kawiarni. 
And after the return you should have a rest in the café.W cieniu pod drzewami to prawdziwa przyjemność. 
In the shade of the trees this is a real pleasure.Miłego weekendu! Wkrótce postaram się odwiedzić wszystkich tu zaglądających:) 
Have a nice weekend! Soon I will re-visit all the visitors:)
Copyright © 2016 daleka droga , Blogger