Chios - mastyksowe miasteczka cz. I/ Chios-mastics towns-part I

Chios - mastyksowe miasteczka cz. I/ Chios-mastics towns-part IBogactwo Chios powstało dzięki specjalnemu rodzajowi pistacji - lentyszkowej, która dawała 200 gram aromatycznej, cenionej w wielu dziedzinach żywicy - mastyksu. 

The richness of Chios was built on a special kind of pistachio trees which gave 200 grams of aromatic, appreciated in many aspects of live resin called mastics.Zaczynamy wędrówkę po miasteczkach, które bogaciły się na mastyksie. 
We begin a walk in the towns that enriched with mastics.


Z chroniącej tego bogactwa twierdzi Apolichnon nie za wiele zostało. 
From the Apolichnon castle not much has been left.
  


Ale warto zobaczyć wszystkie trzy główne miasteczka na szlaku mastyksowej żywicy. 
But it's worth seeing all three main towns on the mastics resin way.
  


Zaczynamy od Wessy. 
We are beginning from Vessa.
  To najmniejsze i najmniej rozreklamowane miasteczko mnie najbardziej chyba urzekło. 
This smallest and the least hyped up town was the most amazing in my view.Miasta z tego szlaku budowane są w systemie obronnych murów. 
The towns from this region were built in defense walls system.
  


Wielu było chętnych na mastyks, w tym przede wszystkim najeźdźcy z Turcji. 
Many wanted mastics so much, including most of all the Turkish invaders.Dziś Wessa jest nieco senna i zapomniana. 
Today Vessa is a bit sleepy and forgotten.
  


Ale za to zawiera w sobie wszystkie kolory świata. 
But instead it consists of probably all colors of the world.
  


Domy w znacznej części wyglądają na niezamieszkałe. 
Many houses look like they are not inhabited.
  


Wkrótce kolejna część zdjęć z urokliwej Wessy. 
Soon another part of shots from the charming Vessa.Copyright © 2016 daleka droga , Blogger