Majowe przyjemności/Pleasures of May


Nie ma piękniejszego miesiąca niż maj, nie ma też zatem lepszego momentu by zacząć blogowanie. Lepiej późno niż wcale. Oto uroki wiosny pod Warszawa:)

There is no more beautiful month than May, there is no better moment to start blogging. Better late then never, anyway. Please see charms of spring near Warsaw;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger