Porwanie Europy/Rape of Europe


22-09-2009

Dziś wypożyczyliśmy na jutrzejsza wycieczkę terenówkę za 35 euro plus benzyna za ponad 20:) Terenówka jest nieco stara i ściąga ją na lewą stronę, ale… Udało nam się zidentyfikować wreszcie, gdzie znajduje się słynna mozaika „Porwanie Europy” – otóż są to tzw. Wykopaliska zachodnie, po prostu za pierwszym razem je przegapiliśmy. Ponadto w niedziele udało nam się też zobaczyć środkową część wykopalisk - w niedziele była niepilnowana, więc oszczędziliśmy po 3 euro per capita:) W tej części wykopalisk pozostały elementy murów miejskich oraz wczesnochrześcijańskiej bazyliki z kilkoma kolumnami. W okolicach Odeonu znajduje się kościół katolicki, msza w sezonie w niedziele o 11 i 18, w dni powszednie o 18. Sam budynek kościoła to niestety nic specjalnego.

Na obiad zjadłam wielki talerz lamb chopsów, dość dobre, słone i mocno ziołowe. W sumie robię w domu podobne, choć ze względu na nasz klimat nieco mniej słone:) Pod wieczór przejechaliśmy się wzdłuż wybrzeża do Tigaki w stronę Marmari, chcąc zobaczyć słone jezioro ALIKI. Dane nam to było jedynie z okna samochodu, gdyż od strony drogi dostępu bronią liczne pola. Teren tu jest mocno rolniczy choć zdarzają się ogromne resorty hotelowe, zupełnie nie w moim stylu. Jest jednak połączenie autobusowe z Kos więc, jak ktoś lubi leżeć plackiem cały dzień nad basenem, a wieczorem wyskoczyć do miasta, nie jest to chyba zła lokalizacja.

Today we leased for tomorrow’s trip an off-road car for EUR 35 plus we bought some petrol for more than EUR 20;) The car is a little bit old and drives all the time left but… We finally managed to indentify where the famous mosaics “Rape of Europe” is located – these are so called Western Archeological Sites, we simply skipped it somehow when we were there for the first time. Additionally on Sunday we managed to see the middle part of the archeological sites – it was not guarded so we saved EUR 3 per capita:) In this part of the site there are remains of walls of the city and early Christian basilica with several columns. Close to the Odeon there is a Catholic Church, the mass is at 11 and 18 on Saturdays, on weekdays at 18. The building itself is nothing special, unfortunately.

I had a big plate of lamb chops for dinner, quite good, salty and with a lot of herbs. I prepare similar at home but due to our climate, a little bit less salty:) In the evening we had a trip along the seashore from Tigaki to Marmari to see the salt lake ALIKI. We managed to see it only from the car’s window as the access is protected by many fields. The area is rather agricultural but there are also some big resorts, totally not in my style. There is however a bus connection with the city so if somebody likes to lie al the day by the pool and going in the evening to the town, it is good localization.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger