Zwierzęta górskie/Mountain animals:)
Pierwsza część relacji z wycieczki dzikimi ścieżkami po Kos. Wkrótce załączę pełny opis, ale muszę dorobić tłumaczenie. Na razie tylko pierwsze zdjęcia. Stare dobre czasy!

First part of a report from the trip in the mountains on Kos. Soon I will publish a full report but I need to translate it. For now first pictures. Old good times!

1 komentarz:

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger