Rozważna i romantyczna/Sense and Sensibility


W tle dom sąsiadów/in the back ground there is a house of our neighbours.

Pracujący Jacek/Working Jacek

Oto specjalna relacja dla p. Rafała z uprawy dyń i nie tylko.

And here is a special report for Rafal on the cultivation of pumpkins and others.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger