Różne epoki, różne style/Differnet epoches, different styles


Przedostatni chyba raz wracam do Muzeum Benakisa w Atenach. Kiedyś już pisałam, że to kolekcja mało wybiórcza, ze zbiorami od Annasza do Kajfasza, ale definitywnie warta zobaczenia. Jako przykład różnorodności tych zbiorów kilka zdjęć udostępnionych obrazów. Mnie zawsze najbardziej fascynują obrazy przedstawiające scenki z nieba i piekła, zwłaszcza, jak jest masa detali:)
I am returning to the Benakis Museum in Athens. As I have written before, this is rather not a selective collection but definitely worth seeing. As an example of a diversity of this collection, I am posting photos of some of the pictures available in the museum. I am always fascinated with pictures showing heaven and hell, especially when they have a lot of details:)

2 komentarze:

Copyright © 2016 daleka droga , Blogger